ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


2020

11ο Διατμηματικό Συνέδριο Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας: «Νεωτερισμός και Παράδοση (με αφορμή τα 70 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Σκαλκώτα)».     Αθήνα, 21-23 Νοεμβρίου 2019.

«Η τάξη του φλάουτου και η παρουσία φλαουτιστών στο Ωδείο Αθηνών από την αρχή της λειτουργίας του μέχρι το 1940».

Ιωάννης Φούλιας, Πέτρος Βούβαρης, Κώστας Καρδάμης και Γιώργος Σακαλλιέρος (επιμ.), 11ο Διατμηματικό Συνέδριο: «Νεωτερισμός και Παράδοση» (με αφορμή τα 70 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Σκαλκώτα) (Πρακτικά διατμηματικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 21-23 Νοεμβρίου 2019), Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, 2020, 105-122.

Διατμηματικό_Συνέδριο_ΕΜΕ_ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ_2019

 

2021

«Το φλάουτο στο Εθνικό Ωδείο και την Εθνική Μουσική Σχολή μέχρι το 1940», Νεοελληνική μουσική. Ζητήματα ιστορίας και ιστοριογραφίας. Με αφορμή τα 50 χρόνια από τον θάνατο του Σπύρου Μοτσενίγου, Κέρκυρα 2021, 240-253.

 

2022

“The Greek Flutist Eurysthenes Ghisas. From the Athens Conservatory to the Vienna Court Opera”

Series Musicologica Balcanica 3 (2022): Musical and Cultural Osmoses in the Balcans, 221-253.